Základné informácie o proteínoch

Proteíny sú stále mnohými ľuďmi považované za niečo, z čoho sú tvorené svaly a prípadne niekoľko ďalších hlavných telesných tkanív a tu povedomie väčšiny ľudí o funkcií a dôležitosti proteínov končí. O to, ako zaistiť príjem kvalitných proteínov sa príliš nezaujímajú a skôr to pokladajú za akýsi módny výstrelok nadšencov fitness. Mnohí si dokonca proteínové doplnky stravy zamieňajú s anabolickými steroidmi a inými zakázanými látkami, prípadne ich zaraďujú do podobnej kategórie a nejavia o ne záujem, skôr sa ich boja.

Málo čo je však ďalej od pravdy. Proteíny a ich štruktúrne zložky aminokyseliny, sú jednoznačne najuniverzálnejšou substanciou živých organizmov a hrajú dôležitú úlohu v každom deji v živom organizme. Nie len že sú doslova stavebnou látkou našich tiel a tvoria podstatnú časť svalov, šliach, chrupaviek, spojivových tkanív, kože, vlasov, nechtov, orgánov, ale doslova riadia a katalyzujú každý dej v našom organizme. Vymenujme tie najpodstatnejšie.

 

FUNKCIE PROTEÍNOV

Enzýmy - enzýmy sú tiež proteíny a bez nich by život len ťažko mohol existovať. Odhaduje že katalyzujú okolo 4000 rôznych reakcií v ľudskom tele. Enzýmy urýchľujú chemické reakcie a umožňujú, aby deje ktoré by inak trvali veľmi dlho, prebehli takmer okamžite. Najextrémnejším prípadom je reakcia orotát dekarboxylázy, ktorá by bez pomoci enzýmu trvala 78 miliónov rokov, avšak za pomoci enzýmu iba 18 milisekúnd! To je nárast o neuveriteľných 1017. Enzýmy sa uplatňujú takmer v každom metabolickom procese a tiež na syntéze, oprave a prepise DNA.

Signálne molekuly - mnohé signálne molekuly, z nich najznámejšie sú hormóny sú taktiež proteínmi. A tie riadia obrovské množstvo procesov v živom organizme.

Receptory - nachádzajú sa v membránach buniek a ich funkciou je identifikovať a prijať signálnu molekulu a vyvolať žiadúcu biochemickú reakciu v bunke.

Transportné molekuly - rôzne typy proteínov tiež slúžia na transport rozličných látok v rámci organizmu. Medzi najznámejšie patria hemoglobín, ktorý je súčasťou červených krviniek a transportuje kyslík, prípadne apolipoproteíny, ktoré sú jednou zo zložiek lipoproteínov ako LDL, HDL, VLDL. Tie sú zodpovedné za distribúciu cholesterolu a mastných kyselín v rámci organizmu

Protilátky - jedná z kľúčových zložiek imunitného systému zodpovedná za vyhľadanie a zneškodnenie pre naše telo cudzích antigénov

Transmebránové proteíny - sú to špecifické proteíny nachádzajúce sa v bunkových membránach a ktoré riadia prechod rôznych molekúl a iónov cez bunkovú membránu, či už dnu alebo von.

Zdroj energie - v čase keď primárne zdroje energie ako cukry a tuky nedokážu v potrebnej miere pokryť energetické potreby nášho organizmu, telo vie využiť aj proteíny, konkrétne rôzne aminokyseliny ktoré ich tvoria, ako zdroj energie. Tie ktoré vie premeniť priamo na glukózu sa nazývajú glukogénne aminokyseliny, tie ktoré vie premeniť na ketóny sa nazývajú ketogénne. Niektoré patria iba do jednej z týchto 2 kategórií, sú však aj také, ktoré patria do oboch.

 

TVORBA PROTEÍNOV

Tých funkcii je neúrekom a to sme vymenovali iba tie najhlavnejšie a najznámejšie. Samotný fakt že genetická informácia zakódovaná v DNA nie je v princípe nič iné ako inštrukcia na tvorbu proteínov napovedá o tom, aké sú dôležité a s trochou nadnesenia by sme mohli povedať že proteín je základnou esenciou života.

V DNA, vždy sekvencia troch rozdielnych po sebe idúcich nukleotidov, nazývaná kodón predstavuje jednu konkrétnu aminokyselinu. A poradie týchto kodónov v rámci jedného génu určuje to, v akom poradí a koľko aminokyselín sa vyskladá, aby vytvorilo konkrétny proteín. Ako sme videli, proteínov je obrovské množstvo a každý sa skladá z rôzneho počtu aminokyselín v rôznom poradí. Sú proteíny ktoré sa skladajú z niekoľko sto aminokyselín, ale aj proteíny, ktoré tvoria desaťtisíce aminokyselín. Jeden gén je teda kompletná inštrukcia na tvorbu jedného proteínu a skladá sa teda z niekoľko sto až niekoľko desaťtisíc kodónov, podľa počtu aminokyselín v konkrétnom proteíne. DNA teda nesie inštrukciu na tvorbu celého spektra rozličných proteínov a všetky ostatné deje sú nimi regulované a sprostredkované.

Človek musí proteíny prijímať výlučne stravou. Tie sa v tráviacom ústrojenstve pomocou žalúdočných štiav a enzýmov, ktoré súhrnne nazývame proteázy rozštiepia najprv na štruktúry, ktoré nazývame peptidy. Peptidy sú nižšie štruktúrne prvky proteínov obsahujúce niekoľko aminokyselín. Spojenie dvoch aminokyselín sa nazýva di-peptid, troch aminokyselín tri-peptid, atď. Tieto peptidy sa potom ďalej v tenkom čreve pomocou ďalších enzýmov rozštiepia už na jednotlivé aminokyseliny a tie sú potom našim telom ďalej využívane buď na tvorbu ďalších typov aminokyselín, alebo na tvorbu všetkým typov proteínov, ktoré náš organizmus potrebuje.

Existujú aj procesy pri ktorých telo recykluje vlastné proteíny, prevažne z tkanív ktoré sú poškodené, nefunkčné a prebytočné. Spúšťacích mechanizmov na tieto procesy je viac, najvýznamnejší sa však spúšťa v okamihu keď organizmus po určitú dobu neprijíma potravu - hladuje. Vtedy sa najúčinnejšie recyklujú poškodené a nepotrebné tkanivá a je to najsilnejší omladzovací a regeneračný proces, priaznivo vplývajúci na mnohé zdravotné ukazovatele. Je prirodzený a je zadarmo!

Dnes už máme možnosť príjímať aminokyseliny nielen formou proteínov v strave alebo dolnkoch výživy, ale tiež vo forme izolovaných voľných foriem. Tie sa vyrábajú 2 spôsobmi. Buď fermentačnou metódou z rastlinných zdrojov, čo je síce náročnejšia metóda, ale výsledný produkt je oveľa vyššej kvality a čistoty, alebo synteticky, čo je síce lacnejšie, ale môžu v produkte ostať zvyšky chemikálií použitých pri výrobe a takisto vzniknúť škodlivé R - formy aminokyselín. Preto odporúčame aminokyseliny vyrobené fermentačnou metódou.

AMINOKYSELINY

Ako teda vidíme, bielkoviny(proteíny) sú zložené z aminokyselín. Avšak sú aj aminokyseliny, ktoré nie sú súčasťou bielkovín. Môžeme povedať že každá bielkovina je tvorená aminokyselinami, ale nie každá aminokyselina sa podieľa na tvorbe proteínov. Tých aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny u človeka je 20, sú to tzv .proteogénne aminokyseliny, pretože tvoria komplexné štruktúry - proteíny. Ak bielkovina obsahuje všetkých 20 proteogénnych aminokyselín, nazývame ju komplexná bielkovina(proteín). Avšak sú aj bielkoviny, ktoré nie sú tvorené všetkými 20 proteogénnymi aminokyselinami, také nazývame nekompletné bielkoviny. Sú medzi nimi prevažne rastlinné bielkoviny, ale aj niektoré živočíšne, napríklad kolagén, ktorý tvorí 19 aminokyselín a úplne mu chýba esenciálna aminokyselina tryptofan.

Aminokyselín, ktoré nie sú súčasťou proteínov je však oveľa viac a súhrnne ich nazývame neproteogénne. Nazvime ich skôr funkčné, pretože plnia určitú konkrétnu funkciu v organizme zúčastňujú sa obrovského množstva rôznych procesov v tele. Organizmus dospelého zdravého človeka si ich vie vyrobiť sám, pokiaľ má dostatok proteogénnych aminokyselín a ďalších kofaktorov ako vitamíny, minerálne látky atď. Ich tvorba môže byť obmedzená v detstve, genetickými mutáciami a nedostatkom vyššie uvedených živín. Z najznámejších, ktoré sú známe aj športovcom uvediem Taurín, Citrulín, Karnozín, Karnitín, Beta Alanin a mnoho ďalších.

Proteogénne aminokyseliny môžeme deliť podľa nasledujúcich kritérií:

Esenciálne aminokyseliny si telo nevie samo vytvoriť a musí ich prijímať výlučne z externých zdrojov, v potrave.

Neesenciálne aminokyseliny si telo vie vytvoriť z esenciálnych aminokyselín.

Podmienečne esenciálne aminokyseliny si telo za bežných podmienok vie vytvoriť z esenciálnych, avšak za určitých podmienok je táto schopnosť obmedzená alebo neexistuje. Môže to byť v čase rastu, zvýšeného psychického alebo fyzického stresu, prípadne ako dôsledok genetickej mutácie. Príkladom môže byť aminokyselina arginín v detstve v čase rastu, alebo neschopnosť organizmu premeniť fenylalaním na tyrosín v prípade mutácie génu tvoriaceho enzým fenylalanín hydroxyláza, čiže ochorenia fynylketonurie a pod.

Vetvené aminokyseliny (BCAA) - sú to 3 aminokyseliny, Leucín, Valín a Isoleucín. Sú vysoko zastúpené v kostrovom svalstve a pripisujú sa im významné účinky najmä z hľadiska proteosyntézy a zabraňovania rozpadu svalovej hmoty (antikatabolizmus), čím výrazne podporujú naberanie a udržanie svalovej hmoty, zlepšujú regeneráciu a odďalujú únavu. Majú svoje uplatnenie aj pri mnohých zdravotných problémoch.

limitné aminokyseliny - limitnou aminokyselinou sa môže stať ľubovoľná esenciálna aminokyselina, ak je jej zastúpenie v strave nedostatočné. Najčastejšie to býva lyzín, ktorého je málo v obilninách a metionín, ktorý je málo zastúpený v strukovinách. Jednostranná výživa bez živočíšnych bielkovín, spolu s vplyvom limitných aminokyselín, je príčinou proteínové podvýživy (kwashiorkor) u ľudí z rozvojových krajín)

Medzinárodné štandardy určovania kvality bielkoviny/proteínu:

AAS ( Amino acid score) = aminokyselinové skóre - meria kvalitu bielkoviny z hľadiska výskytu a pomeru esenciálnych aminokyselín, čím vyššie, tým kvalitnejšie zloženie
PDCAAS (protein digestibility corrected amino acid score) = aminokyselinové skóre upravené o stráviteľnosť bielkoviny. Tu sa berie do úvahy nie len tabuľková hodnota obsahu aminokyselín, ale aj jej reálna stráviteľnosť, tým pádom využiteľnosť pre telo. Je to relevantnejší ukazovateľ ako AAS.

DIAAS (digestible indispensable amino acid acore) novší štandard prijatý od roku 2013, ktorý nahradil PDCAAS. Má inú metodológiu merania a presnejšie závery ako PDCAAS.

V praxi sa môžete stretnúť so všetkými troma, všeobecne platí čím vyššie skóre u ktoréhokoľvek z nich, tým vyššia kvalita bielkoviny. Skutočne to však platí iba PDCAAS a DIAAS, pri AAS je to relatívne, keďže nezohľadňuje stráviteľnosť, čo je vcelku zásadné hlavne pri rastlinných zdrojoch, ktoré môže mať relatívne vysoké AAS, ale PDCAAS a DIAAS už bude oveľa nižšie. Pri živočíšnych zdrojoch sa to príliš nelíši, a AAS je dosť blízke PDCAAS alebo DIAAS.

 

  Amino
kyselina
Esenciálne Podmienečne esenciálne Neesenciálne BCAA Sírne
amino
kyseliny
1 Histidín x        
2 Isoleucín x     x  
3 Leucín x     x  
4 Lyzín x        
5 Metionín x       x
6 Fenylalanín x        
7 Treonín x        
8 Tryptofan x        
9 Valín x     x  
10 Arginín   x      
11 Cysteín   x     x
12 Glutamín   x      
13 Tyrosín   x      
14 Glycín   x      
15 Prolín   x      
16 Serín   x      
17 Alanín     x    
18 Asparagín     x    
19 Kys.
asparagová
    x    
20 Kys.
glutámová
    x    

 

NAVÝZNAMNEJŠIE FUNKCIE PROTEOGÉNNYCH AMINOKYSELÍN


Alanin

Hrá významnú úlohu v niekoľkých metabolických procesoch a v regulácií hladiny dusíku a cukru v krvi. Práve regulácia glukózy v krvnom obehu vedie k vzniku energie, ktorú telo pre svoje fungovanie potrebuje. Podieľa sa tiež na budovaní silných a zdravých svalov. Hlavne pre tieto vlastnosti, je L-alanín využívaný športovcami, prevažne kulturistami. Okrem budovania svalovej hmoty, podporuje zvýšenie fyzického výkonu. Táto aminokyselina je taktiež prospešná v prevencií aj liečbe benignej hyperplazie prostaty (BPH), prejavujúcej sa zväčšením prostaty a častým močením a tiež aj priamo v liečbe rakoviny prostaty. V spojení s arginínom a glycínom môže znižovať krvný tlak. Pozitívny vplyv má tiež pri liečbe diabetu, hypoglykémie, stresu alebo dehydratácie súvisiacej s hnačkou.

Arginín

Je prekurzorom pre syntézu NO (oxid dusnatý), ktorý sa vyskytuje v makrofágoch a predpokladá sa, že sprostredkováva ich cytotoxické účinky. Oxid dusnatý sa môže podieľať na mnohých fyziologických procesoch ako vazorelaxácia (rozšírenie ciev), imunitná reakcia, priľnutie leukocytov a krvných doštičiek, prenos nervových vzruchov. Hrá dôležitú úlohu v mnohých kognitívnych funkciách, medzi ktoré patrí napr. pamäť a pozornosť, zároveň zlepšuje celkové prekrvenie priečne pruhovaného svalstva, ľadvín, pľúc a pečene. Ďalšou jeho dôležitou vlastnosťou je že stimuluje tvorbu niektorých hormónov, hlavne rastového hormónu a inzulínu. Aplikácia: športová výživa – svalová pumpa, zdravé srdce, kontrola hmotnosti, hojenie rán, plodnosť, erektilná dysfunkcia, zníženie cholesterolu, detoxikácia, podpora imunity.

Kyselina asparagová

Tiež známa ako L-aspartát, ktorá sa ako ďalšia podieľa na správnej činnosti nervovej sústavy. Ovplyvňuje ale tiež činnosť metabolizmu pečene. Dôležitú úlohu hrá tiež v cykle kyseliny citrónovej alebo v Krebsovom cykle, počas ktorého sú syntetizované ďalšie aminokyseliny a biochemikálie ako asparagín, arginín, lyzín, metionín, Treonín a isoleucín. Pomáha pri liečbe chronickej únavy a depresie. Je veľmi dôležitá pri produkcií energie, podieľa sa totiž na prenose molekúl NADH (ktorý je využitý k tvorbe pohotovostnej energie ATP) na mitochondrie. Niektoré štúdie preukazujú, že táto aminokyselina posilňuje vytrvalosť u športovcov. Ďalej odstraňuje nadbytočné toxíny z buniek, podporuje činnosť imunitného systému a tvorbu imunoglobulínov a pomáha pri transporte minerálov potrebných k vytvoreniu zdravej RNA a DNA do buniek.

Cysteín

Stavebný blok bielkovín, hlavne kolagénu v koži a beta-keratínu vo vlasoch a nechtoch. Cysteín je tiež glukogénna aminokyselina, ktorá v našom tele môže byť premenená na glukózu. Čo znamená že jej doplňovanie môže prispieť k zlepšeniu stavov hypoglykémie. Ide o významné detoxikačné činidlo a v podstate chráni telo pred žiarením a chemickými vplyvmi, vrátane fajčenia a alkoholu. Zaraďuje sa teda medzi silné antioxidanty a odstraňovačov voľných radikálov. Je tiež protisklerotická, môže brzdiť rozvoj artritídy alebo zlepšovať odkašliavanie pri bronchitídach a iných ochoreniach respiračného traktu. Je zdrojom síry a okrom toho je tiež prekurzorom aminokyseliny cystínu a antioxidantu glutathionu, ktorého je jednou zo zložiek.

Fenylalanín

Medzi hlavné zdroje patrí mäso, ryby, vajcia, syr a mlieko, ale tiež sójové bôby. Pre športovcov je dôležitá informácia, že ide o aminokyselinu, ktorá podporuje spaľovanie tukov. Tento doplnok je užívaný na lačno, ideálne pred vytrvalostným alebo intervalovým tréningom. Účinky L-fenylalanínu sú spojované tiež so zvýšenou produkciou niektorých neurotransmiterov mozgu, ako je serotonín a norepinefrín, ktoré môžu mať pozitívny účinok pri liečbe depresií. Okrem toho, práve zvýšená produkcia norepinefrínu v mozgu, vedie k uprednostňovaniu využívania tukov ako zdroja energie pred sacharidmi. Ďalej spomaľuje proces mentálneho starnutia a zlepšuje náladu. Tiež zlepšuje schopnosť učenia a zapamätania si, môže pôsobiť stimulačne, čím obohatí intenzitu tréningu u športovcov. Vo forme L-DOPA (dihydroxyfenylalanín) je spoločne s dopamínom dôležitou látkou pri liečbe a prevencií Parkinsonovej choroby. Pozitívne pôsobí i pri liečbe pigmentačných porúch ako je vitiligo (svetlé škvrny na koži nepravidelných tvarov).

Glutamín

Sa tradične radil medzi neesenciálne aminokyseliny, ale výskumy ukazujú, že je „podmienene esenciálny“ počas určitých metabolických podmienok, ako napr. pri zvýšenej telesnej záťaži. Aplikácia: športová výživa, zvládanie stresu, imunitný systém, detoxikácia, syndróm deravého čreva, vredy v ústach, črevách alebo žalúdku, hnačka, zápalové ochorenia čriev, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, syndróm dráždivého čreva, chemoterapia, alkoholizmus, obnova psychických schopností po operácií...

Kyselina glutamová

V tele metabolizovaná väčšinou v mozgu. Je nevyhnutným neurotransmiterom, ktorý je pre normálnu a zdravú funkciu mozgu nevyhnutný. Je to v podstate palivo pre mozog. Okrem toho, že zaisťuje priamy zdroj energie pre fungovanie mozgu, pomáha stimulovať učenie, bdelosť, dlhodobú pamäť a ďalšie kognitívne (poznávacie) funkcie. Taktiež je veľmi dôležitá pri liečení stavov, ako sú bipolárna porucha, schizofrénia, depresia, úzkosť a iné poruchy súvisiace s náladou. Je tiež nevyhnutná pre syntézu glutathionu, jedného z najefektívnejších antioxidantov v tele, čím chráni okrem iného aj imunitný systém. Ďalej odstraňuje toxický amoniak z tela, ktorý vzniká ako metabolický odpad pri jej konverzií na glutamín. Podporuje rast a funkciu svalov a zvyšuje vytrvalosť. Práve vďaka týmto vlastnostiam je mnohými športovcami využívaná. Ďalej je dôležitá pri ochrane srdečného svalu a pri podpore zdravej prostaty u mužov.

Glycín

Druhá najviac zastúpená aminokyselina v ľudskom tele. Vo veľkom množstve sa vyskytuje napríklad v kolagéne a elastíne. V centrálnom nervovom systéme funguje ako inhibičný neurotransmiter, prispieva k udržaniu zdravého tráviaceho systému, pôsobí protizápalovo, zlepšuje kvalitu spánku a pomáha pri hojení tkanív.

Histidín

Je prekurzorom (východzou látkou) histamínu, ktorý hrá dôležitú úlohu pri alergiách, ale tiež napríklad pri výrobe žalúdočných štiav potrebných pre normálne trávenie. Spoločne s vitamínom B3 (niacínom) a B6 (pyridoxínom) môže histidín zvyšovať sexuálne potešenie, práve zvýšením hladiny histamínu v tele. Výskumy tiež ukazujú, že môže chrániť pred poškodením rádioaktívnym žiarením a odstraňovať ťažké kovy z tela. Preukázatene má účinok na centrálny nervový systém, tvorbou ochrannej myelínovej pošvy, čo môže byť užitočné pri liečbe degeneratívnych porúch ako je Alzheimerova alebo Parkinsonova choroba. Táto aminokyselina je tiež hlavným stavebným kameňom hemoglobínu, a preto hrá ústrednú úlohu v potlačení anémie. Práve syntézou červených a bielych krviniek ovplyvňuje imunitný systém.

Isoleucín

Zaraďuje sa medzi vetvené aminokyseliny (BCAA). Medzi potraviny bohaté na L-Isoleucín patrí napr. mäso, mliečne výrobky, orechy a semena alebo morské riasy. L-Isoleucín je nevyhnutný k tvorbe hemoglobínu (červené krvné farbivo), stabilizuje hladinu krvného cukru, môže sa premieňať na glukózu a slúžiť tak ako zdroj energie, pomáha spracovávať tuk na energii (zároveň zabraňuje ukladaniu tukov). Športovcom pomáha zvýšiť energiu a zlepšiť vytrvalosť, slúži tiež k ochrane , obnove a regenerácií svalovej hmoty (pôsobí antikatabolicky).

Leucín

Patrí medzi tzv. vetvené aminokyseliny (BCAA). Väčšie množstvo L-Leucínu je obsiahnuté v srvátke, kazeíne, vaječnom bielku, mäse, rybách, nelúpanej ryži alebo sójových bôboch. L-Leucín hrá dôležitú úlohu pri budovaní svalovej hmoty, je najdôležitejšou aminokyselinou pre podporu proteínovej syntézy (tvorba nových bielkovín), pretože pomáha aktivovať signálnu dráhu mTOR (kľúčová pre vnútrobunkové procesy spojené s bunkovým rastom). Zároveň pomáha ochrániť svalové bielkoviny pred rozkladom, pôsobí antikatabolicky. L-Leucín znižuje hladinu cukru v krvi. Podporuje lepšie uvoľňovanie niektorých hormónov (rastový hormón, thyroidný hormón, inzulín). Môže sa užívať i po operáciách a pri rekonvalescencií (pomáha napr. s liečbou zlomenín).

Metionín

Jej hlavnou funkciou je budovanie rôznych proteínových molekúl a syntéza aminokyseliny cysteínu. Je využívaná pri redukcií nadváhy ako tzv. spalovač tukov a je tiež dôležitá v syntéze kolagénu. Má antioxidačné vlastnosti, preto môže chrániť telo pred toxickými látkami a voľnými radikálmi. Pomáha v prevencií poškodenia pečene pri otravách a vďaka svojmu metabolizmu, v prebytku tvoriť kyselinu sírovú, je obličkamy využívaná k okysľovaniu moči, čo môže mať liečebné účinky pre mnohé ochorenia. Je odporúčaná športovcom ako súčasť regenerácie pri náročných športových výkonoch. Okrem toho však napomáha tiež pri regenerácií nechtov a pokožky a zlepšuje hojenie rán. Podľa výskumov je stále častejšie využívaná pri liečbe degeneratívnych neurologických stavov, ako je napríklad Parkinsonova choroba. Dobrým zdrojom metionínu sú obilniny, orechy a semená (niektoré), ryby, vajcia, jogurty a mäso.

Prolín

Je potrebná pre produkciu kolagénu a chrupavky. Práve kolagén pomáha liečiť chrupavku a tlmiť kĺby a stavce. Z tohoto dôvodu je doplňovanie prolínu prospešné pre liečbu stavov, ako je osteoartritída alebo chronická bolesť chrbta. Táto aminokyselina je veľmi podstatná pre vývoj a udržanie zdravej kože a spojivových tkanív, hlavne v mieste traumatického poškodenia tkaniva. Zlepšuje štruktúru kože a vytvára nové bunky. Prolín je ale tiež dôležitý k udržaniu svalovej hmoty, preto je vyhľadávaný športovcami, ktorí veľmi tvrdo a pravidelne trénujú, aby sa vyhli stratám svalovej hmoty. Ďalej odborníci tiež uvádzajú, že prolín je prospešný pri liečbe aterosklerózy, cievy sú teda pružnejšie a pevnejšie. Okrem toho pomáha posilňovať i srdcový sval. Táto aminokyselina je niekedy tiež označovaná ako iminokyselina, pretože ako jediná nemá voľnú aminoskupinu, ale postranný reťazec v podobe cyklu.

Serin

Je veľmi dôležitá pre správnu funkciu mozgu a centrálneho nervového systému. Všeobecne je ale dôležitá pre celkové zdravie, fyzické i psychické. Napomáha produkcií imunoglobulínov a protilátok pre silný imunitný systém a tiež pomáha pri vstrebávaní kreatínu, ktorý pomáha vytvárať a udržovať všetky svaly v tele, vrátane srdca. Práve kreatín je látkou, pravidelne užívanou športovcami, pre zvýšenie odolnosti pri tréningu. Podporuje tiež funkciu DNA a RNA, podieľa sa na metabolizme tukov a mastných kyselín a je dôležitý pre vznik ďalšej aminokyseliny, tryptofanu. Ten umožňuje sekréciu hormónu serotonínu a ten má priamy vplyv na reguláciu nálady a emočnej stability. Aby serín mohol byť v tele syntetizovaný je potrebná prítomnosť vitamínov B (B3, B5, B6) a kyseliny listovej (B6). Zaujímavosťou je taktiež to, že prvý krát bola táto aminokyselina izolovaná z bielkoviny, ktorá je súčasťou hodvábu a následne bola potom podľa neho pomenovaná.

Treonín

Je dôležitá pre reguláciu proteínovej rovnováhy v tele. Pomáha s tvorbou protilátok a tým posilňuje imunitný systém. Treonín je využívaný k liečbe rôznych porúch nervového systému, vrátane roztrúsenej sklerózy, amyotrofické laterálnej sklerózy (Lou Gehrigova choroba – ochorenie mozgu) alebo spinálnej spasticity (zvýšené svalové napätie). Môže pomôcť tiež v boji proti depresií. Ďalej je nevyhnutný pre tvorbu glycínu a serínu, dvoch aminokyselín, ktoré sú potrebné pre tvorbu kolagénu, svalového tkaniva a elastínu, čo je podstatné nielen pre športovcov. Pomáha urýchľovať hojenie rán a zotavenie z poranení tým, že pomáha budovať silné kosti. Podporuje tráviace, pečeňové a kardiovaskulárne funkcie a tiež centrálny nervový systém. Vyššiu koncentráciu tejto aminokyseliny môžeme nájsť v rybách, mäse, mäsových a mliečnych výrobkoch, vajciach, banánoch alebo v mrkve.

Tryptofan

Je zo všetkých ôsmych esenciálnych aminokyselín tou najmenej zastúpenou, predstavuje asi 1 % z celkového obsahu bielkovín. Po vstrebaní z čriev do krvného obehu sa prenáša do periférnych častí tela, kde sa približne 90 % využije na proteínovú syntézu, asi 3 % sa konvertujú na kľúčový neurotransmiter serotonin (5-HTP) a zvyšok sa využije k produkcií niacínu. Ide o esenciálnu aminokyselinu, ktorá je dôležitá pre vývoj a funkciu mnohých orgánov v tele. Hrá dôležitú úlohu v metabolizme a výrobe energie. Nevyhnutná je tiež pre vznik serotonínu a melatonínu, čo sú dva hormóny „dobrej nálady“, čo by mohli oceniť kulturisti a kondiční športovci. Nedostatok tejto aminokyseliny môže viesť k nepravidelným výkyvom nálady a príležitostne k depresii. Hormón serotonín tiež podporuje zdravý spánok, čiže L-tryptofan, ktorý je jeho prekurzorom, je využívaný na liečbu nespavosti alebo spánkovej apnoe (spánková porucha prejavujúci sa zástavou dýchania). Navyše, čím rýchlejšie sa telo dostane do hlbokého spánku, tým sa nepriamo podieľa na tvorbe svalovej hmoty, a to je pre športovcov žiadúce. Niektoré štúdie tiež potvrdili vplyv tryptofanu na vylučovanie rastového hormónu práve počas hlbokého spánku. Doplňovanie tejto aminokyseliny môže pomáhať i znižovať váhu a to tým, že po jej užití by človek nemal cítiť zvýšenú chuť do jedla. Všeobecne býva tiež využívaná pre zvýšenie atletického výkonu, odvykanie od fajčenia, škrípania zubov počas spánku alebo pri poruchách pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

Tyrozín

Je to pre telo veľmi dôležitá aminokyselina, pretože je prekurzorom (východzou látkou) pre syntézu neurotransmiterov, noradrenalínu a dopamínu, tým v podstate zaisťuje stimuláciu centrálneho nervového systému. Hrá dôležitú úlohu v odolnosti voči stresu. Rovnako je aj prekurzorom melanínu, zodpovedného za ochranu kože pred škodlivým UV žiarením. Zaraďujeme ho medzi silné antioxidanty, neutralizuje a odstraňuje voľné radikály. Uvádza sa i schopnosť stimulovať rastový hormón. L-tyrosín sa podieľa na mnohých životných funkciách (napr. nadobličiek a hypofýzy), preto sa telo snaží riadiť a vyvažovať jeho hladinu v závislosti na životných podmienkach jednotlivca. Môže znižovať depresie, poruchy nálady, Parkinsonovu chorobu a v niektorých prípadoch i Alzheimerovu chorobu. Pomáha tiež pri liečbe fenylketonurie alebo pri odvykaní od alkoholu a kokaínu. Tyrozín môže mať tiež pozitívny vplyv pri vytváraní silných svalov. Športovci ho pre jeho vlastnosti často využívajú pri tréningu, pred vzpieraním a cvičením, popisuje sa, že zvyšuje odolnosť a znižuje príznaky vyčerpania.

L-Valín

Zaraďujeme medzi tzv. vetvené aminokyseliny (BCAA). Dobrými zdrojmi L-Valínu sú mäso, mliečne výrobky, vajcia, šošovica alebo hnedá ryža. L-Valín podporuje rast a obnovu svalovej hmoty. Napomáha regulácií hladiny cukru v krvi a uplatňuje sa pri ukladaní glykogénu (zásobný sacharid) v svaloch a pečeni. Má pozitívny vplyv na fungovanie nervového systému, vďaka čomu pomáha oddialiť celkové vyčerpanie počas tréningu, zároveň redukuje stres a nespavosť. Zlepšuje poznávacie funkcie a uplatňuje sa pri liečbe mozgových tráum, ochoreniach žlčníku a pečene.

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie